შორენა მეტრეველი

შორენა მეტრეველი

მოწვეული ლექტორი

მინიჭებული აქვს ეკონომისტის კვალიფიკაცია სტატისტიკის სპეციალობით თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (საქართველო, 1997წ.) მიერ; აგრეთვე ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი (2012წ.) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სადისერტაციო  საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.  2011-2015 წწ. მუშაობდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში (ეროვნული ანგარიშების სამმართველოში). 2004-2015 წწ. იყო სხვადასხვა პროექტების და სამეციერო გრანტების მონაწილე. 1997 წლიდან ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; 2018 წლიდან არის ბიზნეს აკადემიის ნამდვილი წვერი; არის 14 სახელმძღვანელოს, მონოგრაფიისა და 50-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.