ლაშა კუპატაძე

ლაშა კუპატაძე

მინიჭებული აქვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი; 2015 წელს დაამთავრა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი, სპეციალიზაცია - ბიზნესის ადმინისტრირება; გავლილი აქვს ბუღალტრული აღრიცხვისა და საბუღალტრო პროგრამა ორისის, ასევე საოფისე პროგრამების შემსწავლელი კურსები; 2009 წელს მუშაობდა შპს „ინტერნეიშენალ ტიფლის გრუპი“-ის IT ოპერატორად; 2010-2011 წლებში იყო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველოს სპეციალისტ/სტაჟიორი; 2011 წელს მუშაობდა ტოტალიზატორ „კრისტალბეთი“-ის მენეჯერად; 2011 წლის ივლისიდან დღემდე არის სსიპ სსსტც "დელტა"-ს ხარისხის კონტროლის სამმართველოს სპეციალისტი; 2016 წლის თებერვლიდან არის თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი;