ანი ნაჭყებია

ანი ნაჭყებია

მინიჭებული აქვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი; 2011 წელს ჩაირიცხა და 2015 წელს დაამთავრა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი, სპეციალიზაცია - ბიზნესის ადმინისტრირება; 2014-2015 სასწავლო წელს იყო თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტიპენდიანტი; მონაწილეობა აქვს მიღებული ისეთ სტუდენტურ სამეცნიერო და კვლევით კონფერენციებში, როგორიცაა ტურიზმის ბიზნესის როლი და მნიშვნელობა საქართველოს ეკონომიკაში, რელიგიური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და ა.შ. 2014 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში იყო სს პრივატბანკის სტაჟიორი; 2016-2017 წლებში იყო ბანკ რესპუბლიკას მოლარე-ოპერატორი;