ნათია ღერკენაშვილი

ნათია ღერკენაშვილი

მინიჭებული აქვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი; 2013 წელს ჩაირიცხა და 2017 წელს დაამთავრა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი, სპეციალიზაცია - ბიზნესის ადმინისტრირება; 2016-2017 სასწავლო წელს იყო თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტიპენდიანტი; 2018 წლის სექტემბრიდან დღემდე მუშაობს შპს აუდიტორულ ფირმა „ორბში“ ბუღალტრის თანაშემწედ.;