თეონა გოშთელიანი

თეონა გოშთელიანი

2014 წელს დაამთავრა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამა. 2014 წლის სექტემბრიდან დღემდე მუშაობს მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მთავარს სპეციალისტად. მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა სახის ტრენინგებსა და სემინარებზე.