თეა აბულაძე

თეა აბულაძე

2014 წელს დაამთავრა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, რის შემგომაც ჩაირიცხა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე. ხოლო 2016 წლიდან დღემდე სწავლობს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე. 2016 წლიდან დღემდე არის საინფრმაციო ცენტრის 09-ის იურისტის თანაშემწე.