ნინო ბერუაშვილი

ნინო ბერუაშვილი

2014 წელს დაამთავრა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამა. 2014 - 2015 წლებში გაიარა სტაჟირება ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიულ სამსახურში, შემდეგ ჩააბარა საჯარო სამსახურში მისაღები გამოცდები და დაინიშნა ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ადმინისტრაციულ სამსახურში სპეციალისტად. ხოლო 2016 წლიდან დღემდე სწავლობს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე.