მაია ყუშიტაშვილი

მაია ყუშიტაშვილი

2009-2013 წლებში იყო თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ბაკალავრი; 2013-2015 წლებში საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრი; 2015 წლიდან დღემდე საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორანტია. 2013 წელს გაიარა გერმანიის ქ.ბრემენის საქალაქო სასამართლოში პრაქტიკა (სისხლის სამართალის მიმართულებით). 2014 წლიდან დღემდე მუშაობს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში, იურისტის პოზიციაზე. 2016 წელს გახდა YES GEORGIAS ეგიდით განხორციელებულიპროექტ,,NATO-PA”-ს წლის საუკეთესო დელეგატი. მონაწილება მიღებული აქვს  სხვადასხვა სახის ტრეინინგებში⁄კომფერენციებში, გამოქვეყნებული აქვს სტატიები ქართულ რეფერირებად ჟურნალებში.