ლექსო სვიმონიშვილი

ლექსო სვიმონიშვილი

2012-2016 წლებში სწავლობდა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე. 2012-2014 წლებში იყო ა/ო "სპორტი ჯანმრთელი მომავლისათვის" პროექტების საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი. 2014-2015 წლებშ მუშაობდა პ/გ "რეფორმატორები" სარევიზიო ჯგუფის ხელმძღვანელის თანაშემწის პოზიციაზე, ხოლო 2015-2017 წლებში პ/გ "რეფორმატორები" ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელად. 2016 წელს სწავლა გააგრძელა სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე.