მარიამ ჩოჩიშვილი

მარიამ ჩოჩიშვილი

2013 წელს ჩაირიცხა და სწავლობდა თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში 2017 წელს მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის ხარისხი. 2014 წლიდან 2017 წლამდე იყო ამავე უნივერსიტეტის სტიპენდიანტი; 2014 და 2015 წლებში იყო თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილე; 2015 წელს გავლილი აქვს ა(ა)იპ ,,კონსტიტუციურ-სამართლებრივი საკითხთა კვლევის ჯგუფის“ მიერ ორგანიზებული ტრენინგი, ,,ადამიანის უფლებები და ადმინისტრაციული სამართალი“;(ბათუმი, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო) 2016 წელს იყო სილქნეტის ქვეკომპანიის ,,სერვის ნეტ გრუპის“ სტაჟიორი; 2017 წელს იყო ა(ა)იპ ,,სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრის“ პრაქტიკანტი;