გიორგი ხარშილაძე

ასოცირებული პროფესორი

თამარა საჯაია

ასოცირებული პროფესორი

ზვიად ვეკუა

ასოცირებული პროფესორი

ნანა ბიჩენოვი

ასოცირებული პროფესორი

მაია მელაძე

ასოცირებული პროფესორი

ირმა მოლაშხია

ასოცირებული პროფესორი

ნინო ქეცბაია

ასოცირებული პროფესორი

ნუნუ აჩუაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

თამარი ბერიძე

ასოცირებული პროფესორი

გივი მაკალათია

ასოცირებული პროფესორი