ნანა ბიჩენოვი

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის მიმართულებით

მაია მელაძე

ასოცირებული პროფესორი ტურიზმის მიმართულებით

ირმა მოლაშხია

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი მენეჯმენტის მიმართულებით

ნინო ქეცბაია

ასოცირებული პროფესორი მარკეტინგის მიმართულებით

ნუნუ აჩუაშვილი

ასოცირებული პროფესორი ბუღალტერიის მიმართულებით

მედეა ჭელიძე

ასოცირებული პროფესორი ფინანსების მიმართულებით

ირინა ბენია

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

თამარი ბერიძე

ასოცირებული პროფესორი ეკონომიკური სტატისტიკის მიმართულებით

გივი მაკალათია

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი ეკონომიკის მიმართულებით

ლაშა ტაბატაძე

ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით