მაია აღაია

ასოცირებული პროფესორი ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით

ირმა ზაქარაია

ასოცირებული პროფესორი ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით

ირმა გულორდავა

ასოცირებული პროფესორი სლავური ფილოლოგიის მიმართულებით

ჭაბუკი ქირია

ასოცირებული პროფესორი ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით

ლია ქურხული

ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით

ელისო კერესელიძე

ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით