ილონა საყვარელიძე

პროფესორი მედიცინის მიმართულებით

ხათუნა ქორიძე

პროფესორი მედიცინის მიმართულებით

თამარ მოსიძე

პროფესორი მედიცინის მიმართულებით

ელენე ნიკობაძე

პროფესორი მედიცინის მიმართულებით

ნინო ორმოცაძე

პროფესორი ბიოლოგიის მიმართულებით

ტატიანა ზუბიაშვილი

პროფესორი მედიცინის მიმართულებით

გიორგი ბერიაშვილი

პროფესორი მედიცინის მიმართულებით