ეთერი მუმლაძე

ასოცირებული პროფესორი

ნანა გველესიანი

ასოცირებული პროფესორი

ნანა ჯინჭარაძე

ასოცირებული პროფესორი

ნათია რუსაძე

ასოცირებული პროფესორი

დავით ჯინჭარაძე

ასოცირებული პროფესორი

კონსტანტინე კაჭარავა

ასოცირებული პროფესორი

ლელა მწარიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

აზა რევიშვილი

ასოცირებული პროფესორი

იმედა რუბაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

ჯაბა ადამია

ასოცირებული პროფესორი

სერგო ციცხვაია

ასოცირებული პროფესორი

თეიმურაზ გორგოძე

ასოცირებული პროფესორი