ჭაბუკი ქირია

ასოცირებული პროფესორი

გივი მაკალათია

ასოცირებული პროფესორი

ლია ქურხული

ასოცირებული პროფესორი

თამარი ბერიძე

ასოცირებული პროფესორი

ელისო კერესელიძე

ასოცირებული პროფესორი

ირინა ბენია

ასოცირებული პროფესორი

ეკატერინე სულუხია

ასოცირებული პროფესორი

ქრისტინა ჯღანჯღავა

ასოცირებული პროფესორი

ნინო ოსიტაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

შორენა კუჭუხიძე

ასოცირებული პროფესორი

ინნა შანავა

ასოცირებული პროფესორი

მარინე შავლაყაძე

ასოცირებული პროფესორი