ციური ერაძე

ასოცირებული პროფესორი

ეკა ესებუა

ასოცირებული პროფესორი

მერაბ ლეკვეიშვილი

ასოცირებული პროფესორი

ნინო აბაიშვილი

ასოცირებული პროფესორი

დავით ჯინჭველაძე

ასოცირებული პროფესორი

თეიმურაზ გორგოძე

ასოცირებული პროფესორი

სერგო ციცხვაია

ასოცირებული პროფესორი

ჯაბა ადამია

ასოცირებული პროფესორი

იმედა რუბაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

აზა რევიშვილი

ასოცირებული პროფესორი

ლელა მწარიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

კონსტანტინე კაჭარავა

ასოცირებული პროფესორი