სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და დანერგვა

სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და დანერგვა

ნახვა
ECTS სახელმძღვანელო

ECTS სახელმძღვანელო

ნახვა
საკვანძო კომპეტენციები მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისათვის. ევროპული ჩარჩო - ევროპარლამენტისა და ევროპული საბჭოს რეკომენდაციები

საკვანძო კომპეტენციები მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისათვის. ევროპული ჩარჩო - ევროპარლამენტისა და ევროპული საბჭოს რეკომენდაციები

ნახვა
ხარისხის შიდა მართვა კომპეტენციებზე დაფუძნებულ უმაღლეს განათლებაში

ხარისხის შიდა მართვა კომპეტენციებზე დაფუძნებულ უმაღლეს განათლებაში

ნახვა
კარგი სამეცნიერო პრაქტიკის უზრუნველყოფა

კარგი სამეცნიერო პრაქტიკის უზრუნველყოფა

ნახვა
უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები ESG

უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები ESG

ნახვა
ევროკავშირის საბჭოს რეკომენდაცია საკვანძო კომპეტენციების შესახებ

ევროკავშირის საბჭოს რეკომენდაცია საკვანძო კომპეტენციების შესახებ

ნახვა
ევროპული მიდგომა ერთობლივი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფისათვის

ევროპული მიდგომა ერთობლივი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფისათვის

ნახვა
განათლების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია - დეტალური სფეროების აღწერა

განათლების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია - დეტალური სფეროების აღწერა

ნახვა
განათლების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია ISCED-F 2013

განათლების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია ISCED-F 2013

ნახვა
მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლა უნივერსიტეტებში

მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლა უნივერსიტეტებში

ნახვა
გზამკვლევი სტუდენტებისათვის

გზამკვლევი სტუდენტებისათვის

ნახვა
ერთობლივი პროგრამები და აკადემიური ხარისხები

ერთობლივი პროგრამები და აკადემიური ხარისხები

ნახვა