თჰუ აკადემიურმა საბჭომ დაამტკიცა 2 ახალი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 05.04.2016

თჰუ აკადემიურმა საბჭომ დაამტკიცა 2 ახალი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

2016 წლის 29 იანვარს გაიმართა თჰუ აკადემიური საბჭოს სხდომა №1. აკადემიურმა საბჭომ განიხილა და დაამტკიცა 2 ახალი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 

  1. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე;
  2. ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა  - ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე;


აღნიშნული პროგრამები აკრედიტაციის მისანიჭებლად წარედგინება საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს და დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში მათი ამოქმედება განხორციელდება 2016–2017 სასწავლო წლიდან;

მსგავსი სიახლეები

თჰუ ულოცავს თამარ ლალიაშვილს 05.04.2016

თჰუ ულოცავს თამარ ლალიაშვილს

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავ...

ვრცლად
საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე 06.08.2021

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე

2021 წლის 15-23 ივლისს, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე, შედგა საბაკალავრო ნაშრომ...

ვრცლად
მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ! 02.08.2016

მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2016–2017 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის მობილობის წესით სტუდენტთა თბილისის ჰუმანიტარ...

ვრცლად