აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 05.01.2019

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:

 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:

 

1. ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე:

 

1.1. ირმა ბარბაქაძე - ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება – ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა- ქართული ფილოლოგია/ქართული ენა);

 

2. ეკონომიკის, ბიზნესია და მართვის ფაკულტეტზე:

 

2.1. ზვიადი ვეკუა - ასისტენტ-პროფესორი (მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება, დარგი/სპეციალობა- ეკონომიკა);

 

3. ჯანდაცვის ფაკულტეტზე:

 

3.1. თამარ მინდაძე - ასოცირებული პროფესორი;

 

3.2. ნანა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი;

მსგავსი სიახლეები

საჯარო ლექცია: ლოჯისტიკის საფუძვლები & ლოჯისტიკური მენეჯმენტი (ლოჯისტიკა - მომავლის პროფესია?) 31.05.2021

საჯარო ლექცია: ლოჯისტიკის საფუძვლები & ლოჯისტიკური მენეჯმენტი (ლოჯისტიკა - მომავლის პროფესია?)

2021 წლის 9 ივნისს, 19.00 საათზე, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდება პროფ. ლიანა ყანჩაველის საჯარო ლექცია...

ვრცლად