სამეცნიერო კონფერენცია სამართლის სპეციალობით 06.03.2019

სამეცნიერო კონფერენცია სამართლის სპეციალობით

2019 წლის 10 ივნისს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი მართავს სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციას სამართლის სპეციალობით. კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს.


კონფერენცია გაიხსნება 2019 წლის 10 ივნისს, 12 სთ.-ზე, უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში.


ხელმძღვანელის მიერ ვიზირებული საკონფერენციო თემები თჰუ-ის სამართლის ფაკულტეტზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს არაუგვიანეს 2019 წლის 01 ივნისისა.


მოხსენების ხანგრძლივობა 10-12 წთ., დისკუსია - 3 წთ.


თემები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 
1. მოცულობა - არანაკლებ 5 არაუმეტეს 12 გვერდისა.
2. თემები წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე;
3. შრიფტი - Sylfaen ზომა 12, სტრიქონებს შორის მანძილი 1;
4. თემები უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

  • ავტორი (სახელი, გვარი);
  • უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სახელწოდება;
  • ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი, წოდება, აკადემიური თანამდებობა);
  • ნაშრომის სათაური;
  • ტექსტი (შინაარსი) ნაბეჭდი და ელექტრონული ფორმით.

 

კონფერენციის მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები და სხვადასხვა პროზები. წარმოდგენილი ნაშრომები გამოქვეყნდება თჰუ-ის საკონფერენციო ჟურნალში.

მონაწილეობის მსურველებმა გთხოვთ შეავსოთ აპლიკაცია:

https://goo.gl/forms/V9q54yY811nnqc8r1

მსგავსი სიახლეები

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად! 10.12.2016

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად!

შპს  „ თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი“  აცხადებს  ღია კონკურსს შემდეგი  ვაკანტური ...

ვრცლად
პროფ. დოქტ. ნონა გელიტაშვილის მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციაში 12.08.2022

პროფ. დოქტ. ნონა გელიტაშვილის მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციაში

2022 წლის 31 ივლისიდან 6 აგვისტომდე პერიოდში,  დუბროვნიკში (ხორვატ...

ვრცლად
ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასა და თჰუს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 13.03.2019

ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასა და თჰუს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

12 მარტს, ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასა და თბილისის ჰუმანიტარულ-სასწავლო უნივერსიტე...

ვრცლად