აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 23.04.2019

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:

 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:

 

სამართლის  ფაკულტეტზე:

 

1. ლიკა ჭიღლაშვილი - პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება -კერძო სამართალი);

 

ჯანდაცვის ფაკულტეტზე:

 

1.  ნანა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე;

 

ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე:

 

1. მანანა ასლანიშვილი - პროფესორის თანამდებობაზე  (მიმართულება - ინგლისურის ფილოლოგია);

 

ეკონომიკის ბიზნესისა და მართვის  ფაკულტეტზე:

 

1. თამარ ბუკია - პროფესორის თანამდებობაზე  (მიმართულება -ტურიზმმი);

2. მაია მელაძე - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება ტურიზმი);

3. გივი მაკალათია -  ასისტენტის თანამდებობაზე (მიმართულება -ეკონომიკა);

მსგავსი სიახლეები

დეკანის არჩევნები! 09.10.2017

დეკანის არჩევნები!

თჰუ რექტორის 2017 წლის 30 სექტემბრის  113/06 ბრძანების შესაბამისად დაინიშნა  დეკანის არჩევნები   ეკონომიკის, ბიზნეს...

ვრცლად
საეთაშორისო საინფორმაციო საშუალებაზე წვდომა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთაშორისო ელექტრონული რესურსების გამოყენება 05.06.2021

საეთაშორისო საინფორმაციო საშუალებაზე წვდომა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთაშორისო ელექტრონული რესურსების გამოყენება

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტისა და (ა)იპ "საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი 2017&...

ვრცლად