სტუდენტური კონფერენცია 2019 07.06.2019

სტუდენტური კონფერენცია 2019

2019 წლის 30 მაისს, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდა სტუდენტური კონფერენცია თემაზე: „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს ბაკალავრიატის საფეხურის ქართული და  რუსული პროგრამების სხვადასხვა კურსის სტუდენტებმა. კონფერენციაზე წარმოდგენილი თემები შეეხებოდა საქართველოს, აზერბაიჯანის და სხვა ქვეყნების ეკონომიკურ მდგომარეობას, ბიზნესის განვითარებას ტურიზმისა და სხვა მიმართულებებით, ამ ქვეყნებში განხორციელებულ და დაგეგმილ რეფორმებს. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ გაიმართა დისკუსია განხილული თემების გარშემო. კონფერენციის ბოლოს, ჟიურიმ შეარჩია 3 საუკეთესო მომხსენებელი, რომლებიც დასაჩუქრდნენ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გადმოცემული წიგნებით. ყველა მონაწილეს გადაეცა კონფერენციაში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. კონფერენციისთვის მომზადებული მოხსენებები გამოიცემა კრებულის სახით.