სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტთა საბაკალავარო ნაშრომების დაცვა 09.02.2020

სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტთა საბაკალავარო ნაშრომების დაცვა

2020 წლის 8 თებერვალს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე შედგა 2019-2020 წლის საშემოდგომო სემესტრის სტუდენტთა საბაკალავარო ნაშრომების დაცვა. თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი ულოცავს ყველა კურსდამთავრებულს და წარმატებას უსურვებს პროფესიულ საქმიანობაში.