სტუდენტური კონფერენცია 2020 08.06.2020

სტუდენტური კონფერენცია 2020

სტუდენტური ონლაინ კონფერენცია თემაზე: „ეკონომიკისა და ბიზნესის პრობლემები და გამოწვევები კოვიდ პანდემიის ფონზე“

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ბაკალავრიატის საფეხურის ყველა კურსის სტუდენტს, რომელიც დაინტერესებულია ადგილობრივი და საერთაშორისო ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროში აქტუალური პრობლემების/გამოწვევების შესწავლითა და კრიტიკული ანალიზით, აგრეთვე არსებული ტენდენციებისა და სამომავლო პერსპექტივების გამოვლენის საკითხებით.

კონფერენცია ჩატარდება 2020 წლის 7 ივლისს
კონფერენციის სამუშაო ენაა: ქართული და რუსული 
 
სრული ტექსტი: 4-6გვერდი (თავფურცელის ჩათვლით);
შრიფტი: Sylfaen;
ხაზებს შორის დაშორება -1.5; 
შრიფტის ზომა-12
არჩეული თემის ავტორები კონფერენციაზე წარადგენენ მაქსიმუმ 15 წუთიან პრეზენტაციას. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ გაიმართება დისკუსია განხილული თემის გარშემო. კონფერენციის ბოლოს, ჟიურის მიერ აირჩევა 3 საუკეთესო მომხსენებელი, რომლებიც დასაჩუქრდებიან სიმბოლური საჩუქრებით. ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერთიფიკატი.
 
მონაწილეობის მსურველებმა გთხოვთ შეავსოთ აპლიკაცია:
 
Студенческая онлайн конференция на тему: „Проблемы и вызовы экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса“
 
В конференции могут принять участие студенты всех курсов бакалавриата, которые заинтересованы в изучении и критическом анализе проблем местной и международной экономики и бизнеса, а также в выявлении существующих тенденций и перспектив на будущее.
 
Конференция состоится 7 июля 2020 г.
Рабочие языки конференции: грузинский и русский
 
Полный текст: 4-6 страниц (включая обложку);
Шрифт: Sylfaen;
Расстояние между линиями -1,5;
Размер шрифта -12
Авторы выбранных тем представят 15-минутную презентацию на конференции. После каждого доклада будут дискуссии вокруг обсуждаемой темы. В конце конференции жюри будет выбирать трёх лучших участников, которые будут награждены символическими подарками. Все участники будут награждены сертификатами.
 
Желающие принять участие, пожалуйста, заполните заявку:

მსგავსი სიახლეები

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად! 20.01.2022

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად!

შპს „თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი“ (შემდგომში - თჰუ) აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი ვაკანტური აკადემიური თანამდებ...

ვრცლად
ონლაინ სემინარი თემაზე - ფსიქოლოგია და მშობელთა მხარდაჭერის პოტენციალი 16.06.2021

ონლაინ სემინარი თემაზე - ფსიქოლოგია და მშობელთა მხარდაჭერის პოტენციალი

IYNI Training Programmes & Support ორგანიზებით, 2021 წლის 15 ივნისს, ჩატარდა ონლაინ სემინარი თემაზე: „ფსიქოლოგია და მშობელთა მხა...

ვრცლად