ევროკომისიის კვლევებისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის Horizon Europe (2021-2027) ფარგლებში, ევროპული კვლევების საბჭო აცხადებს პირველ საგრანტო კონკურსს (Starting Grants) 01.03.2021

ევროკომისიის კვლევებისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის Horizon Europe (2021-2027) ფარგლებში, ევროპული კვლევების საბჭო აცხადებს პირველ საგრანტო კონკურსს (Starting Grants)

გრანტები განკუთვნილია დამწყები მკვლევრებისთვის, რომელთაც დოქტორის ხარისხის მინიჭებიდან 2-7 წლიანი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის  გამოცდილება აქვთ და წარადგენენ მაღალი ხარისხის კვლევით პროექტს.

 
კვლევის სფერო შეზღუდული არ არის. 
 
განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა  2021 წ. 8 აპრილი. 
 
დეტალური ინფორმაცია საგრანტო განაცხადის წარდგენის პროცედურის, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, გრანტის მოცულობის, შერჩევის კრიტერიუმებისა და გრანტის მიღების პირობების შესახებ ხელმისაწვდომია ბმულზე: