შიდა საგრანტო პროექტის - სამეცნიერო კვლევა:  საქართველოში ტურიზმის ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები და მათი შემცირების გზები 10.04.2021

შიდა საგრანტო პროექტის - სამეცნიერო კვლევა: საქართველოში ტურიზმის ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები და მათი შემცირების გზები

შიდა საგრანტო პროექტის - სამეცნიერო კვლევა:  საქართველოში ტურიზმის ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები და მათი შემცირების გზები (ქვემო ქართლის მაგალითზე) - მიზნების შესასრულებლად 04.04.2021 განხორციელდა მივლინება ქვემო ქართლში, კონკრეტულად, ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებში, ადგილზე ტურისტული რესურსების მდგომარეობისა და ბიზნესის შემაფერხებელი ფაქტორების შესასწავლად (პანდემიის დამთავრებისას საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობები).

მივლინებაში იმყოფებოდნენ პროექტის ხელმძღვანელი მაია მელაძე, ასისტენტი არჩილ ჯანგულაშვილი, კოორდინატორი ირმა წიკლაური, ასევე, პროექტში ჩართული სტუდენტები: ლაშა ჩიბურდანიძე, ნოდარ მერაბიშვილი, დავით კაპანაძე, ვლადიმერ გელოვანი, ირაკლი სარსევანიძე, ნიკა გაგნიძე და ერეკლე გოგალაძე.

პროექტით გათვალისწინებული მივლინების განხორციელების დროს მკვლევართა ჯგუფმა შეისწავლა ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტში შემავალი რამოდენიმე ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი კულტურულ-ტურისტული ობიექტი. პროექტზე შემდგომი მუშაობა გაგრძელდება ონლაინ რეჟიმში, დამუშავდება მივლინების დროს ჩატარებული კვლევის შედეგები.

მსგავსი სიახლეები

ონლაინ იმიტირებული სასამართლო პროცესი სამართლის ფაკულტეტზე 17.07.2021

ონლაინ იმიტირებული სასამართლო პროცესი სამართლის ფაკულტეტზე

საქართველოს იურისტთა ასოციაცია, „ახალი იდეა“ თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტთან, გორის სახელმწ...

ვრცლად
ტრენინგი: საერთაშორისო მაღალი იმპაქტფაქტორის ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების შესახებ 30.09.2019

ტრენინგი: საერთაშორისო მაღალი იმპაქტფაქტორის ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების შესახებ

2019 წლის 2 ოქტომბერს 13:00 საათზე, კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით ასოც. პროფესორი იამზე თ...

ვრცლად