აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები! 03.12.2016

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები!

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:

 

აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

 

 1.  ჯანდაცვის  ფაკულტეტი:

 

1.1.  დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის (ქართულენოვანი/ინგლისურენოვანი) ფარგლებში:

1.1.1.  ნინო ჟვანია  - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე.
1.1.2.  თამარ ვახტანგაძე  - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე.
1.1.3.  სერგო ციცხვაია - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე.
1.1.4.  მაკა დარასელია - ასისტენტ- პროფესორი.
1.1.5.  თამარ გოგია- ასისტენტ- პროფესორი.

 

 2.  ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:

 

2.1.  ქართულ ენაში მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამისთვის:

2.1.1.  ქეთევან გოჩიტაშვილი - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე  (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ქართული ფილოლოგია/ქართული ენა).

2.1.2.  ჭაბუკი ქირია - ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე   (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ქართული ფილოლოგია/ქართული ენა). 

2.2.  ინგლისურენოვანი თარგმანმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამისთვის:

2.2.1.  ლია ჩხარტიშვილი - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ინგლისური ფილოლოგია/ქვესპეციალიზაცია - ინგლისურენოვანი თარგმანმცოდნეობა.

მსგავსი სიახლეები

ონლაინ სამეცნიერო დისკუსია - ევთანაზიის სისხლისსამართლებრივი პრობლემები სამართალშედარებით ჭრილში 24.04.2021

ონლაინ სამეცნიერო დისკუსია - ევთანაზიის სისხლისსამართლებრივი პრობლემები სამართალშედარებით ჭრილში

2021 წლის 21 აპრილს  გაიმართა სამეცნიერო ონლაინ სამეცნიერო დისკუსია „ევთანაზიის სისხლისამართლებრივი პრობლემები სამართალშედარები...

ვრცლად
კონკურსი შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის (DAAD) ერთობლივ სტიპენდიებზე 30.03.2021

კონკურსი შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის (DAAD) ერთობლივ სტიპენდიებზე

გამოცხადდა კონკურსი შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლი...

ვრცლად
სტიპენდიები, სასწავლო პროგრამები (საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო) და მოკლევადიანი კურსები საზღვარგარეთ - განათლების საერთაშორისო ონლაინ გამოფენა თბილისი 2021 04.11.2021

სტიპენდიები, სასწავლო პროგრამები (საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო) და მოკლევადიანი კურსები საზღვარგარეთ - განათლების საერთაშორისო ონლაინ გამოფენა თბილისი 2021

გამოფენა ტარდება მათთვის, ვინც დაინტერესებულია საზღვარგარეთ სწავლით, სტიპენდიებისა და გრანტების მიღებით, სტაჟირებით, საზაფხულო სკოლებით, მ...

ვრცლად