საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი სამართლის მაცნე აცხადებს სტატიების კონკურსს ჟურნალის მესამე (ივლისის) ნომრისთვის 13.04.2021

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი სამართლის მაცნე აცხადებს სტატიების კონკურსს ჟურნალის მესამე (ივლისის) ნომრისთვის

ჟურნალი გამოდის ელექტრონული სახით და ქვეყნდება ვებგვერდზე: www.heraldoflaw.com

„სამართლის მაცნე“ გახლავთ „სამართლის მეცნიერთა კავშირი“ს პერიოდული გამოცემა.

ჟურნალს მინიჭებული აქვს საერთაშორისო გრიფი ISSN 2667-9434.

კონკურსის თემატიკა

ჟურნალში გამოქვეყნებისთვის, კონკურსზე მიიღება სამეცნიერო სტატიები, აქტუალურ საკითხებზე, სამართლის, ადამიანის უფლებების და სახელმწიფო მართვის თემაზე, რომლებიც შეიცავენ მეცნიერულ სიახლეს და აქვთ მაღალი სამეცნიერო ღირებულება.

ავტორები

ჟურნალში გამოქვეყნებისთვის გამოცხადებულ კონკურსში, მიიღება სამართლის დარგის ქართველი და უცხოელი მეცნიერების/მკვლევარების და დოქტორანტების სამეცნიერო სტატიები.

გამონაკლის შემთხვევებში, კონკურსში მიიღება სხვა დარგის ავტორების სამეცნიერო სტატიები, ჟურნალის თემატიკაზე, მათი აქტუალობის, მნიშვნელობის და განსაკუთრებული სამეცნიერო ღირებულებების გათვალისწინებით.

სტატიების ენა

კონკურსზე შეიძლება წარმოდგენილ იქნას სამეცნიერო სტატიები ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად, ქართულ, ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებზე (ინგლისურენოვან აბსტრაქტთან ერთად).

სტატიების წარმოდგენის ვადა

სტატიების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 30 აპრილი

რეფერირება და ინდექსირება

ჟურნალი რეფერირდება ინსტიტუტ ტექინფორმის ქართულ რეფერატულ ჟურნალში (ქრჟ).

ჟურნალი ინდექსირდება 2 გლობალურ საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში: ISI (International scientific indexsing) და ROAD

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ან ეწვიეთ ბმულს:

მობ. 599177573; ელ-ფოსტა: info@heraldoflaw.com

http://heraldoflaw.com/ge/1903/...

მსგავსი სიახლეები

სტუდენტთა და აბიტურიენტთა  კონფერენცია 03.02.2019

სტუდენტთა და აბიტურიენტთა კონფერენცია

სტუდენტთა და აბიტურიენტთა  კონფერენცია

ვრცლად
ვიზიტი საკონსტიტუციო სასამართლოში 24.05.2016

ვიზიტი საკონსტიტუციო სასამართლოში

15 აპრილს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები საქართველო...

ვრცლად
თჰუსა და ა(ა)იპ ჯეო ეკოლოჯისტ 2019-ს შორის გაფორმდა მემორანდუმი 29.04.2021

თჰუსა და ა(ა)იპ ჯეო ეკოლოჯისტ 2019-ს შორის გაფორმდა მემორანდუმი

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტსა და ა(ა)იპ „ჯეო ეკოლოჯისტ 2019“ შორის გაფორმდა მემორანდუმი სამეცნიერო-კვლევით საქმი...

ვრცლად