სამართლის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამუშაო შეხვედრა ონლაინ რეჟიმში 21.04.2021

სამართლის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამუშაო შეხვედრა ონლაინ რეჟიმში

2021 წლის 20 აპრილს სამართლის  ფაკულეტეტზე ჩატარდა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა პროფესორ-მასწავლებელთათვის. სამართლის ფაკულტეტის დეკანმა, აფილირებულმა პროფესორმა ლია ჭიღლაშვილმა  ისაუბრა დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა პრობლემურ საკითხზე.

უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 19 აპრილის  ბრძანებასთან დაკავშირებით,- დისტანციურ სწავლების დროებითი ღონისძიების დამტკიცების შესახებ, განმარტებები გააკეთა იურიდიული სამსახურის უფროსმა, აფილირებულმა ასისტენტმა ნიკა დუდაშვილმა. სასწავლო კურსების განმახორციელებელ პროფესორ-მასწავლებლებს მიეცათ შემდეგი დავალებები:

ა) სასწავლო კურსების სილაბუსებით გათვალისწინებული საკონტაქტო საათების ორგანიზება, სასწავლო ცხრილისა და განრიგის მიხედვით;

ბ) საჭიროების შემთხვევაში, სტუდენტთა დისტანცურ სასწავლო პროცესში ეფექტურად ჩართვისათვის შესაბამისი ალტერნატიული სწავლებისა და შეფასების მექანიზმების შემუშავება და შესაბამისი ცვლილებების ასახვა სასწავლო კურსების სილაბუსებში,  სტუდენტთა ინფორმირება;

გ) საჭიროებიდან გამომდინარე, პროფესორ-მასწავლებელთა მიერ  სტუდენტთა ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციების გამართვა;

დ) სასწავლო ცხრილით გათვალისწინებული ყოველი საკონტაქტო საათის მიმდინარეობისას (სტუდენტთა დაუსწრებლობის შემთხვევაშიც) ლექციის ჩაწერა ან პრეზენტაციის სტუდენტთათვის (სასწავლო პროცესის კოორდინატორების მიერ გადმოცემულ) მეილებზე დაგზავნა;

ე) სილაბუსით გათვალისწინებული წესით, სტუდენტთა შეფასებების განხორციელება და დაწესებულ ვადაში ელექტრონულ ბაზაში მათი განთავსება.

სამუშაო შეხვედრაზე, ზემოაღნიშნულ საკითხსა და სასწავლო პროცესთან მიმართებით საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვეს უნივერსიტეტის პროფესორებმა არჩილ ლორიამ, მანანა ხვედელიძემ, თამარ ჩიტოშვილმა, ლელა ნადიბაიძემ და მოწვეულმა მასწავლებელმა ლეილა არხოშაშვილმა.

მსგავსი სიახლეები

ევროპული კვლევების საბჭოს საგრანტო კონკურსი 24.03.2021

ევროპული კვლევების საბჭოს საგრანტო კონკურსი

გაცნობებთ, რომ ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) აცხადებს მეორე საგრანტო კონკურსს (Consolidator Grants), რომე...

ვრცლად
R&B ტრანსდისციპლინარული კვლევების ინსტიტუტის საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია 06.04.2021

R&B ტრანსდისციპლინარული კვლევების ინსტიტუტის საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია

R&B ტრანსდისციპლინარული კვლევების ინსტიტუტის საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია...

ვრცლად
მაია ბენიას საჯარო ლექცია: ციფრული ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები 31.03.2022

მაია ბენიას საჯარო ლექცია: ციფრული ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები

5 აპრილს, 19 საათზე, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდება მაია ბენიას საჯარო ლექცია თემაზე: „ციფრული ე...

ვრცლად