საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციასა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი გაფორმდა 29.04.2021

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციასა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი გაფორმდა

მემორანდუმის მონაწილე მხარეები მიიღებენ საჭირო ზომებს, რათა ხელი შეუწყონ სამეცნიერო კვლევის სფეროში თანამშრომლობის განვითარებას.

ამ მიზნით, მხარეები:

  1. გააღრმავებენ თანამშრომლობას;
  2. წაახალისებენ სამეცნიერო ღონისძიებების ჩატარებას;
  3. გაცვლიან სამეცნიერო კადრებს.
  4. ხელს შეუწყობენ ინფორმაციის, ცოდნისა და გამოცდილების, ასევე სასწავლო თვალსაჩინოებების გაცვლას ყველა საგანმანათლებლო დონეზე.
  5. მხარები თავიანთ მიერ გამოცხადებულ მიმდინარე და სამომავლო სამეცნიერო კვლევით ღონისძიებებში ჩართავენ ერთმანეთს.

ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი ასევე ითვალისწინებს  მკვლევრების, მეცნიერებისა და სხვა სპეციალისტების ვიზიტებს, სასწავლო მივლინებებსა და კონსულტაციებს,  კვლევითი პროგრამებისა და პროექტების ერთობლივ შემუშავებასა და განხორციელებას და, შესაბამისად, მათი შედეგების ურთიერთ გაცვლას,  ერთობლივი კურსების, კონფერენციებისა და სიმპოზიუმების ორგანიზებას,  სამეცნიერო ხასიათის აუდიო-ვიზუალური მასალების გაცვლას, სამეცნიერო გამოფენებისა და ჩვენებების ორგანიზებას, სამეცნიერო ლიტერატურის ინფორმაციის გაცვლასა სა სხვა აქტივობებს.

მსგავსი სიახლეები

ციფრული მენეჯმენტი Covid 19 პანდემიისა და პოსტ–პანდემიურ პირობებში 29.04.2021

ციფრული მენეჯმენტი Covid 19 პანდემიისა და პოსტ–პანდემიურ პირობებში

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო) ფრესენიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან (Hochschule Fresenius Universi...

ვრცლად
აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 28.12.2020

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავ...

ვრცლად