ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა და აკდემიური პერსონალის საყურადღებოდ! 29.04.2021

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა და აკდემიური პერსონალის საყურადღებოდ!

ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციის მიმართულებით არსებული გამოწვევებისა და სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინებით, სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამ გადაწყვიტა ახალი კომპლექსური პროგრამის - „სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში ტრენერთა მომზადება/გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამა“ - შექმნა.

პროგრამის მიზანია სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში ტრენერთა მომზადება ან/და გადამზადება, რათა მათ შემდგომში უზრუნველყონ სახელმწიფო ენის სწავლება, ასევე ეროვნული უმცირესობებისთვის სახელმწიფოებრივი და სამოქალაქო თემების შეთავაზება მათი ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისთვის.

პროგრამა მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს, ასევე გულისხმობს ბენეფიციარების დასაქმებას სკოლის ბაზაზე.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ:

ავტორიზებული ან/და აკრედიტებული საგანმანათლებლო დაწესებულების ჰუმანიტარული სპეციალობის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის მქონე ან ამავე ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს ან/და მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ჰუმანიტარული მეცნიერებების აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს.

პროგრამაში მონაწილეობა უფასოა.

მსმენელებს გადაეცემათ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის წარმატებით დასრულების შესაბამისი სერტიფიკატი.

პროგრამაზე რეგისტრაცია იწარმოებს:

14 აპრილიდან 30 მაისის ჩათვლით.

www.zspa.ge

დაინტერესებულმა პირებმა მიმართეთ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანატს:

irinaarj@gmail.com

599517304

ირინე არჯევანიძე

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი

მსგავსი სიახლეები

კონკურსი სტუდენტებისთვის - რადიოპროგრამა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში დადებითი ცვლილებისთვის 26.09.2016

კონკურსი სტუდენტებისთვის - რადიოპროგრამა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში დადებითი ცვლილებისთვის

12 სექტემბრიდან „თავისუფალი ასოციაცია“ სტუდენტებს საინტერესო კონკურსს სთავაზობს. ახალგაზრდებს...

ვრცლად
სტუდენტთა და აბიტურიენტთა  კონფერენცია 03.02.2019

სტუდენტთა და აბიტურიენტთა კონფერენცია

სტუდენტთა და აბიტურიენტთა  კონფერენცია

ვრცლად
სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია 01.06.2021

სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია

რეგისტრაცია დაიწყო... თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით...

ვრცლად