ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამუშაო შეხვედრა Zoom-ში 29.04.2021

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამუშაო შეხვედრა Zoom-ში

2021 წლის 27 აპრილს, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულეტეტზე ჩატარდა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის პროგრამების აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან. ფაკულტეტის დეკანმა, აფილირებულმა პროფესორმა - ნონა გელიტაშვილმა პერსონალს გააცნო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 19 აპრილის ბრძანება დისტანციური სწავლების დროებითი ღონისძიების დამტკიცების შესახებ. აღნიშნული ბრძანება შეეხება სასწავლო კურსების სილაბუსებით გათვალისწინებული საკონტაქტო საათების ორგანიზებას, სასწავლო ცხრილისა და განრიგის მიხედვით; საჭიროების შემთხვევაში, სტუდენტთა დისტანციურ სასწავლო პროცესში ეფექტურად ჩართვისათვის შესაბამისი ალტერნატიული სწავლებისა და შეფასების მექანიზმების შემუშავებასა და შესაბამისი ცვლილებების ასახვას სასწავლო კურსების სილაბუსებში.

რექტორის ბრძანების შესაბამისად, ასევე აუცილებელი გახდა სასწავლო ცხრილით გათვალისწინებული ყოველი საკონტაქტო საათის მიმდინარეობისას (სტუდენტთა დაუსწრებლობის შემთხვევაშიც) ლექციის ჩაწერა ან პრეზენტაციის სტუდენტთათვის (სასწავლო პროცესის კოორდინატორების მიერ გადმოცემულ) მეილებზე დაგზავნა;

სამუშაო შეხვედრაზე, ზემოაღნიშნულ საკითხებთან და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვეს ფაკულტეტის პროფესორებმა: მაია მელაძემ, ირმა მოლაშხიამ, ბესარიონ ნაყოფიამ, მედეა ჭელიძემ, გივი მაკალათიამ და ირინა ბენიამ.

მსგავსი სიახლეები

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე 02.08.2020

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე

2020 წლის 30 და 31 ივლისს, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფ...

ვრცლად
თჰუ სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით 29 მარტს 15 საათზე ჩატარდება ინტელექტუალური თამაში 22.03.2018

თჰუ სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით 29 მარტს 15 საათზე ჩატარდება ინტელექტუალური თამაში

თჰუ სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით 29 მარტს 15 საათზე ჩატარდება ინტელექტუალური თამაში "რა? ს...

ვრცლად
კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები საღამო 2019 19.06.2019

კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები საღამო 2019

2019 წლის 28 ივნისს 18:00 სთ-ზე თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართება კურსდამთავრებულთა ს...

ვრცლად