ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამუშაო შეხვედრა Zoom-ში 29.04.2021

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამუშაო შეხვედრა Zoom-ში

2021 წლის 27 აპრილს, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულეტეტზე ჩატარდა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის პროგრამების აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან. ფაკულტეტის დეკანმა, აფილირებულმა პროფესორმა - ნონა გელიტაშვილმა პერსონალს გააცნო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 19 აპრილის ბრძანება დისტანციური სწავლების დროებითი ღონისძიების დამტკიცების შესახებ. აღნიშნული ბრძანება შეეხება სასწავლო კურსების სილაბუსებით გათვალისწინებული საკონტაქტო საათების ორგანიზებას, სასწავლო ცხრილისა და განრიგის მიხედვით; საჭიროების შემთხვევაში, სტუდენტთა დისტანციურ სასწავლო პროცესში ეფექტურად ჩართვისათვის შესაბამისი ალტერნატიული სწავლებისა და შეფასების მექანიზმების შემუშავებასა და შესაბამისი ცვლილებების ასახვას სასწავლო კურსების სილაბუსებში.

რექტორის ბრძანების შესაბამისად, ასევე აუცილებელი გახდა სასწავლო ცხრილით გათვალისწინებული ყოველი საკონტაქტო საათის მიმდინარეობისას (სტუდენტთა დაუსწრებლობის შემთხვევაშიც) ლექციის ჩაწერა ან პრეზენტაციის სტუდენტთათვის (სასწავლო პროცესის კოორდინატორების მიერ გადმოცემულ) მეილებზე დაგზავნა;

სამუშაო შეხვედრაზე, ზემოაღნიშნულ საკითხებთან და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვეს ფაკულტეტის პროფესორებმა: მაია მელაძემ, ირმა მოლაშხიამ, ბესარიონ ნაყოფიამ, მედეა ჭელიძემ, გივი მაკალათიამ და ირინა ბენიამ.

მსგავსი სიახლეები

თჰუს ესტუმრა საქართველოში ლიბანის საპატიო კონსული ანესტას ელ-მური 10.06.2019

თჰუს ესტუმრა საქართველოში ლიბანის საპატიო კონსული ანესტას ელ-მური

2019 წლის 27 მაისს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურის ორგანიზებით საქართველოს თბი...

ვრცლად
თჰუ-ს შიდა საგრანტო კონკურსის შედეგები 27.07.2021

თჰუ-ს შიდა საგრანტო კონკურსის შედეგები

თჰუ შიდა საგრანტო სისტემის საშუალებით სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერისა და განვითარების მიზნით თჰუ-ს ასოცირებულ პროფესორს მარინ...

ვრცლად