ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა და აკდემიური პერსონალის საყურადღებოდ! 17.05.2021

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა და აკდემიური პერსონალის საყურადღებოდ!

ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციის მიმართულებით არსებული გამოწვევებისა და სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინებით, სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამ გადაწყვიტა ახალი კომპლექსური პროგრამის - „სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში ტრენერთა მომზადება/გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამა“ - შექმნა.

პროგრამის მიზანია სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში ტრენერთა მომზადება ან/და გადამზადება, რათა მათ შემდგომში უზრუნველყონ სახელმწიფო ენის სწავლება, ასევე ეროვნული უმცირესობებისთვის სახელმწიფოებრივი და სამოქალაქო თემების შეთავაზება მათი ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისთვის.

პროგრამა მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს, ასევე გულისხმობს ბენეფიციარების დასაქმებას სკოლის ბაზაზე.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ:

ავტორიზებული ან/და აკრედიტებული საგანმანათლებლო დაწესებულების ჰუმანიტარული სპეციალობის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის მქონე ან ამავე ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს ან/და მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ჰუმანიტარული მეცნიერებების აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს.

პროგრამაში მონაწილეობა უფასოა.

მსმენელებს გადაეცემათ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის წარმატებით დასრულების შესაბამისი სერტიფიკატი.

21 მაისს 18:00 საათზე შედგება შეხვედრა დაინტერესებულ პირებთან.

Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97799118367...

ID: 977 9911 8367

Passcode: 4eHUv3

მსგავსი სიახლეები

გილოცავთ გიორგობას! 22.11.2022

გილოცავთ გიორგობას!

  23 ნოემბერი თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში დასვენების დღეა!

ვრცლად
პროექტი „ჩემი პროფესია პრაქტიკაში“ - თემა: „ჯანდაცვა ყველასთვის და ყველგან“ 03.04.2019

პროექტი „ჩემი პროფესია პრაქტიკაში“ - თემა: „ჯანდაცვა ყველასთვის და ყველგან“

2019 წლის 6 აპრილს 13:00 სთ-ზე სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახური გეგმავს სტუდენტე...

ვრცლად