აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები! 18.01.2017

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები!

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა (ქართულენოვანი/ინგლისურენოვანი):

 

1.  ლაშა კალმახელიძე - ასოცირებული პროფესორი; 

2.  ნათია ქაჯაია - ასისტენტ-პროფესორი; 

3.  ნანა ჯინჭარაძე - ასოცირებული პროფესორი;  

4. გელა ჩადუნელი - ასისტენტ-პროფესორი;

  

ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა:

 

1.  მერი კახაბრიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; 

2.  მარიკა შავლაყაძე -  ასოცირებული პროფესორი; 

3.  იმედა რუბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი; 

 

 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:

 

1.  მაია ნატროშვილი - ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ინგლისური ფილოლოგია/ქვესპეციალიზაცია - ინგლისურენოვანი  თარგმანმცოდნეობა 

მსგავსი სიახლეები

საბაზრო შრომითი ურთიერთობების ფსიქოლოგიური ასპექტები 20.01.2023

საბაზრო შრომითი ურთიერთობების ფსიქოლოგიური ასპექტები

საბაზრო შრომითი ურთიერთობების ფსიქოლოგიური ასპექტები. საჯარო ლექცია გაიმართა ჰიბრიდულ რეჟიმში, რომელსაც ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და სტუდენ...

ვრცლად