ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან 31.05.2021

ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან

2021 წლის 30 მაისს, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან.

ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელმა, პროფესორმა ირინე არჯევანიძემ, ისაუბრა ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაში 2021-2022 სასწავლო წელს სავარაუდო ცვლილებების შესახებ.

სამუშაო შეხვედრაზე, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვეს პროგრამის ხელმძღვანელმა, ასოცირებულმა პროფესორმა ეკატერინე სულუხიამ და ფაკულტეტის პროფესორებმა.

მსგავსი სიახლეები

ტრენინგი - კლასტერულ აკრედიტაციაზე, პროგრამების დარგობრივ მახასიათებლებზე, სწავლის შედეგების ჩამოყალიბებასა და შეფასებაზე 25.06.2021

ტრენინგი - კლასტერულ აკრედიტაციაზე, პროგრამების დარგობრივ მახასიათებლებზე, სწავლის შედეგების ჩამოყალიბებასა და შეფასებაზე

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერისტეტში ჩატარდა ორ დღიანი ტრენინგი: კლასტერულ აკრედიტაციაზე, პროგრამების დარგობრივ მახასიათებლებზე, სწ...

ვრცლად
4 მაისს გაიმართება აკადემიური საბჭოს არჩევნები! 03.04.2019

4 მაისს გაიმართება აკადემიური საბჭოს არჩევნები!

4 მაისს გაიმართება აკადემიური საბჭოს არჩევნები!

ვრცლად