ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდიები 2021 25.06.2021

ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდიები 2021

ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2021 სასწავლო წლისთვის აფინანსებს 7 სტუდენტს, რომლებსაც სურთ გააგრძელონ სწავლა სამაგისტრო პროგრამაზე მართვის, სამართლისა და საზოგადოების ტალინის უნივერსიტეტში შემდეგ პროგრამებზე:

სოციალური მეწარმეობა (2 ადგილი)

საერთაშორისო ურთიერთობები ( 2 ადგილი)

ადამიანის უფლებები ციფრულ საზოგადოებაში (3 ადგილი)

სამაგისტრო პროგრამაზე დაიშვება საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეები. სწავლება მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე.

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 15 ივლისი.

სწავლების ხანგრძლივობა 2 წელი ( 4 სემესწტრი)

სწავლების საფასური იფარება სრულად ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ .

გაიცემა ყოველთვიური სტიპენდია (წელიწადში 10 თვე) 400 ევროს ოდენობით.

დაინტერესების შემთხვევაში გადადით შემდეგ მისამართზე:

https://www.tlu.ee/en/ministry-foreign-affairs-scholarships-2021?fbclid=IwAR3EdNomQhJUL4Dv1H8SZ5QdAdY9oHPS3cSgPeos9AdapvBxEfvHFNq7hJ4

https://www.tlu.ee/en/yti?fbclid=IwAR1Tx_O9VT9mMbaqVS-wkbz9d4cWFK06ZHigbYZTOiGOHV6U9S5MJKcj7aY

ტელ.:+372 6409 455

Facebook – https://www.facebook.com/TUSOGOLAS/

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახური