კლასტერული აკრედიტაცია და თემატური ანალიზი საქართველოში 28.06.2021

კლასტერული აკრედიტაცია და თემატური ანალიზი საქართველოში

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და ევროკავშირის დაძმობილების პროექტის „ხარისხის უზრუნველყოფისა და კვალიფიკაციების მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება“ მიერ ორგანიზებულ იქნა კონფერენცია, რომლის ფარგლებში ერთობლივად მხარეებმა მონაწილეებმა განიხილეს „კლასტერული აკრედიტაცია და თემატური ანალიზი საქართველოში“.

კონფერენცია ჩატარდა 2021 წლის 15 ივნისს, ZOOM-ის პლატფორმის გამოყენებით. 

კონფერენციის მიზანი იყო საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საპილოტე რეჟიმში განხორციელებული კლასტერული აკრედიტაციისა და უმაღლეს, პროფესიულ და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებთან დაკავშირებული თემატური ანალიზის ახალი პროცედურების შედეგების წარდგენა.

ღონისძიების ფარგლებში განათლების ყველა საფეხურის წარმომადგენელ დაინტერესებულ მხარეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, დაძმობილების პროექტის ექსპერტების რეკომენდაციებისა და ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკისა და პოლიტიკის გათვალისწინებით, ემსჯელათ საქართველოში კლასტერული აკრედიტაციისა და თემატური ანალიზის სამომავლო პერსპექტივებზე.

კონფერენციას ესწრებიდნენ თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია და აკადემიური პერონალი.

მსგავსი სიახლეები

ვებინარი - ვისაუბროთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე 14.05.2021

ვებინარი - ვისაუბროთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე

2021 წლის 13 მაისს, თჰუ-ს ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები ირინე არჯევანიძე და ეკატერინე სულუხია დაესწრენენ RGUAlumni &middo...

ვრცლად