ჯანდაცვის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის გადამზადება სწავლის შეფასების თანამედროვე მეთოდებში  - OSCE - ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა 13.04.2022

ჯანდაცვის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის გადამზადება სწავლის შეფასების თანამედროვე მეთოდებში  - OSCE - ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა

4-8 აპრილს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის  სტომატოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი ასოც.პროფესორი ნინო აბაიშვილი და აფილირებული აკადემიური პერსონალი (მაია ბაჩიაშვილი,ლია მანია,ნათია რუსაძე),დაესწრო სერტიფიცირებულ ტრენინგს -შეფასების თანამედროვე მეთოდები სტომატოლოგიაში  (OSCE - ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა),რომელიც ჩატარდა  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრში. ტრენინგი დააფინანსა თბილისის ჰუმანიტარულმა სასწავლო უნივერსიტეტმა.

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი მომავალშიც გეგმავს მსგავს აქტივობებს საკუთარი აკადემიური პერსონალის განვითარების მიზნით.

მსგავსი სიახლეები

პრეზენტაცია თემაზე - არა პლაგიატს 26.10.2020

პრეზენტაცია თემაზე - არა პლაგიატს

2020 წლის 23 ოქტომბერს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე Zoom-ის პლატფორმის გამოყენებით ჩატარდა პრეზენტ...

ვრცლად
თჰუმ გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ა(ა)იპ სამართლის მეცნიერთა კავშირთან! 09.02.2020

თჰუმ გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ა(ა)იპ სამართლის მეცნიერთა კავშირთან!

2020 წლის 7 თებერვალს სამართლის ფაკულტეტის ინიციატივით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტსა და ა(ა)...

ვრცლად
განათლების საერთაშორისო გამოფენა 22-23 თებერვალი 27.02.2019

განათლების საერთაშორისო გამოფენა 22-23 თებერვალი

თბილისის ჰუმანიტარულმა სასწავლო უნივერსიტეტმა მონაწილეობა მიიღო 22 და 23 თებერვალს, საგამოფენო ცენტრ ექსპო...

ვრცლად