თჰუ აცხადებს შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსს 01.06.2022

თჰუ აცხადებს შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსს

 

შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი (შემდგომში - თჰუ) აცხადებს შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორის მიხედვით:

 

1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - (ქვემიმართულება - ბიოლოგიის მეცნიერებები სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები);

2. მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები - (ქვემიმართულება - ჯანმრთელობის მეცნიერებები, კლინიკური მედიცინა, სამედიცინო ბიოტექნოლოგია, მედიცინის სხვა დარგები;

3. სოციალური მეცნიერებები - (ქვემიმართულება - ფსიქოლოგია, ეკონომიკა და ბიზნესი, განათლების მეცნიერებები, სამართალი, პოლიტიკური მეცნიერებები;

4. ჰუმანიტარული მეცნიერებები -  (ქვემიმართულება - ენათმეცნიერება და ლიტერატურა, ფილოსოფია, ეთიკა და რელიგიასხვა ჰუმანიტარული მეცნიერებები;

 

1. პროექტის წარმოდგენის ვადაა 2022 წლის 01 ივნისიდან 2022 წლის 15 ივნისის  ჩათვლით, 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე, მისამართზე: . თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი 31. ოთახი  17, ყოველდღე, კვირის და სადღესასწაულო დღეების გარდა ან უნივერსიტეტის ოფიციალური ელექტრონული ფოსტით: thu-posta@thu.edu.ge

 

2. პროექტების წარდგენისათვის საჭირო დოკუმენტებია:

) განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ;

) საპროექტო წინადადება;

) პროექტის ბიუჯეტი და გეგმა-გრაფიკი;

) პროექტის განმახორციელებელი პერსონალის CV, გამოქვეყნებული შრომების მითითებით.