„ინოვაციები, რომლებიც ავლენენ ცვლილებებს ტურისტების ქცევაში“ 06.06.2022

„ინოვაციები, რომლებიც ავლენენ ცვლილებებს ტურისტების ქცევაში“

ლატვიელი პროფესორის ონლაინ საჯარო ლექცია თემაზე: ინოვაციები, რომლებიც ავლენენ ცვლილებებს ტურისტების ქცევაში“

2022 წლის 2 ივნისს, 20:00 თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტისა და კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა ონლაინ საჯარო ლექცია თემაზე: ინოვაციები, რომლებიც ავლენენ ცვლილებებს ტურისტების ქცევაში“. ლექცია ჩაატარ ლატვიის უნივერსიტეტის ბიზნესის, მენეჯმენტისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის პროფესორმა კრისტინე ბერზინამ. ლექცია ჩატარდა ინგლისურ ენაზე.

ლექციას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები და პროფესორები, ასევე მოწვეული სტუმრები. ქალბატონმა კრისტინემ უპასუხა მსმენელების შეკითხვებს. ონლაინ ლექციამ მსმენელების დიდი ინტერესი გამოიწვია და მოწონება დაიმსახურა.