ცხადდება რიგგარეშე მობილობა 25.07.2022

ცხადდება რიგგარეშე მობილობა

შპს თბილისის ჰუმანიტარულ უნივერსიტში ცხადდება რიგგარეშე მობილობა შპს სასწავლო უნივერსიტეტ მილენიუმის სტუდენტებისათვის და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირებისათვის შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ა) სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა – 20 ადგილი.

ბ) ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ქართულენოვანი) – 10 ადგილი.

გ) ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა (რუსულენოვანი) – 25  ადგილი.

დ) ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 10 ადგილი.

ე) დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა (ქართულენოვანი) – 10 ადგილი.

ვ) დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა (ინგლისურენოვანი) – 20 ადგილი.

ზ) ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა - 5 ადგილი.

 

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის მსურველთა რეგისტრაცია განხორციელდეს  2022 წლის 25 ივლისიდან 3 აგვისტოს 17:00 საათამდე.

რეგისტრაციისთვის საჭიროა თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა:

ა) პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) ასლი;
ბ) ატესტატის ასლი;
გ) ჩარიცხვის ბრძანების ასლი ან ამონაწერი;
დ) აკადემიური ცნობა;
ე) სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის სათანადოდ დამოწმებული ასლები;
ვ) წვევამდელის სამხედრო - სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ზ) ფოტოსურათი ¾ - ბეჭდური 2 ცალი;
თ) უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი (უცხოელებისათვის);
ი) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის უფლების მინიჭების თაობაზე ბრძანება (უცხოელებისათვის).

 

მსგავსი სიახლეები

სლოვაკეთის რესპუბლიკის სასტიპენდიო პროგრამები 09.04.2021

სლოვაკეთის რესპუბლიკის სასტიპენდიო პროგრამები

სლოვაკეთის ეროვნული სასტიპენდიო პროგრამა ხელს უწყობს საერთაშორისო სტუდენტების, დოქტორანტების, უნივერსიტეტის მასწავლებლების, მკვლევარებისა...

ვრცლად
პირველკურსელთა საყურადღებოდ! შეხვედრა პირველკურსელებთან გაიმართება 23 სექტემბერს 11:00 საათზე! 21.09.2019

პირველკურსელთა საყურადღებოდ! შეხვედრა პირველკურსელებთან გაიმართება 23 სექტემბერს 11:00 საათზე!

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას!!! &n...

ვრცლად
2021 წლის 23 აპრილს, 19.00 საათზე, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ორგანიზებით,  ჩატარდება ბიზნესის მასტერკლასი Zoom-ში 12.04.2021

2021 წლის 23 აპრილს, 19.00 საათზე, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდება ბიზნესის მასტერკლასი Zoom-ში

მასტერკლასს გაუძღვება გიორგი რუხაძე, კომპანია „ორიენტ ლოჯიკის“ სამთავრობო სექტორის მიმართულების ხელმძღვანელი და კომპანია &bdqu...

ვრცლად