სექტემბრის თვიდან სასწავლო პროცესი საუნივერსიტეტო სივრცეში განახლდება! 09.08.2022

სექტემბრის თვიდან სასწავლო პროცესი საუნივერსიტეტო სივრცეში განახლდება!

სექტემბრის თვიდან სასწავლო პროცესი საუნივერსიტეტო სივრცეში განახლდება!

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით,  2022-2023 სასწავლო წელი, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სექტემბრიდან გაახლდება, შესაბამისად, სასწავლო პროცესი COVID-19 პანდემიამდე მოქმედ ჩვეულ რეჟიმში სრულად განხორციელდება.  

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აგრძელებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობას, განსაკუთრებული გარემოებების შემთხვევაში შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავების მიმართულებით.