აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები! 17.07.2017

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები!

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების  

დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:

 

აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

 

1. ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი:

 
1.1. ნონა გელიტაშვილი - პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ეკონომიკის მიმართულებით;


1.2. ციური ოქრუაშვილი - პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ფინასების მიმართულებით;

მსგავსი სიახლეები

მიკრობიოლოგიის საინტერესო ლექცია ლაბორატორიაში 19.05.2019

მიკრობიოლოგიის საინტერესო ლექცია ლაბორატორიაში

მიკრობიოლოგიის საინტერესო ლექცია ლაბორატორიაში

ვრცლად
თჰუ დაეხმარა მძიმე სოციალური მდგომარეობის ოჯახს 18.06.2018

თჰუ დაეხმარა მძიმე სოციალური მდგომარეობის ოჯახს

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის წ...

ვრცლად
სტუდენტთა ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია სამართლის ფაკულტეტზე 15.06.2020

სტუდენტთა ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია სამართლის ფაკულტეტზე

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით 2020 წლის 10 ივლისს 12 საათზ...

ვრცლად