ტრენინგი - „IFES-ის სამოქალაქო განათლების კურსების ეფექტური სწავლების მეთოდოლოგია“ 01.10.2022

ტრენინგი - „IFES-ის სამოქალაქო განათლების კურსების ეფექტური სწავლების მეთოდოლოგია“

თბილისში 24-25 სექტემბერს,  საერთაშორისო ფონდის (IFES), ორგანიზებით, USAID-ის საარჩევნო და პოლიტიკური პროცესების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი „IFES-ის სამოქალაქო განათლების კურსების ეფექტური სწავლების მეთოდოლოგია.“

ტრენინგში მონაწილეობდნენ IFES-ის მიერ შექმნილი საუნივერსიტეტო კურსის დემოკრატია და მოქალაქეობისდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამოქალაქო განათლების მოდულის დამწყები პედაგოგები. სამოქალაქო განმანათლებლებისთვის ჩატარებული ინტერაქტიული ორდღიანი ტრენინგი მოიცავდა შემდეგ თემებს: დემოკრატიის, სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების ძირითადი მახასიათებლები, ადგილობრივი თვითმმართველობის პრინციპები, ადამიანის უფლებების თაობები და თვისებები, სტუდენტური სამოქალაქო ჩართულობის პროექტების განხორციელების ეტაპები.

 

2010 წლიდან IFES, USAID-ის თანადგომით, ზრუნავს უნივერსიტეტებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამოქალაქო განათლების კურსების ლექტორთა გადამზადებაზე, სტუდენტების სამოქალაქო კომპეტენციის ამაღლებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათ აქტიურ მონაწილეობაზე.