მოწვევა საჯარო ლექციაზე 26.10.2022

მოწვევა საჯარო ლექციაზე

მოგესალმებით კოლეგებო, როგორც თქვენთვის ცნობილია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანო, რომელიც ახორციელებს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლს.

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ორგანიზებით მიმდინარე წლის 27 ოქტომბერს 15:00 საათზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური ჩვენი უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ჩაატარებს საჯარო ლექციას „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე“.

საჯარო ლექცია ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, TEAM-ის საშუალებით. 

შეხვედრის ბმული


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0779316004ec4e3da4e7495fa49db5ff%40thread.tacv2/1666075436640?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ceb818-da9f-46a6-9f33-7edeeffddaf3%22%2c%22Oid%22%3a%220043877b-a988-4a70-bbc5-24bb39a08542%22%7d

მსგავსი სიახლეები

შეხვედრა ახალგაზრდული ორგანიზაციის DC-Legal-ის წარმომადგენლებთან 10.06.2019

შეხვედრა ახალგაზრდული ორგანიზაციის DC-Legal-ის წარმომადგენლებთან

2019 წლის 2 მაისს, თჰუ სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა შეხ...

ვრცლად
2020 წლის 4 ნოემბერს გაიმართება ონლაინ შეხვედრა ქვემო ქართლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან 31.10.2020

2020 წლის 4 ნოემბერს გაიმართება ონლაინ შეხვედრა ქვემო ქართლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან

2020 წლის 4 ნოემბერს, ოთხშაბათს, 13:00 საათზე, უნივერსიტეტის კვლევებისა და განვითარების ცენტრისა და ეკონომ...

ვრცლად