სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამა 22.11.2022

სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამას. მიმდინარე წელს პირველად პროგრამის ბენეფიციარები დაფინანსებისთვის რეგისტრაციას გაივლიან ელექტრონულ პორტალზე, რომელიც გაამარტივებს განაცხადის წარდგენის პროცესს და შეამცირებს პროგრამის ადმინისტრირების ვადებს.

პროგრამაში ჩართვისთვის სტუდენტი პროგრამით განსაზღვრული ვადების დაცვით უნდა დარეგისტრირდეს ელექტრონულ პორტალზე: http://socreg.mes.gov.ge

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის და რეგისტრაციის პროცესში დახმარებისათვის გთხოვთ მიაკითხოთ თჰუ სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.