ხელი მოეწერა ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს იურისტ-ფსიქოლოგთა ჯგუფი / Lawyer-Psychologists Group - სა და Tbilisi Humanitarian University - ს მიერ. 14.12.2022

ხელი მოეწერა ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს იურისტ-ფსიქოლოგთა ჯგუფი / Lawyer-Psychologists Group - სა და Tbilisi Humanitarian University - ს მიერ.

 2022 წლის 24 ნოემბერს, საზეიმო ვითარებაში, ხელი მოეწერა ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს იურისტ-ფსიქოლოგთა ჯგუფი / Lawyer-Psychologists Group - სა და Tbilisi Humanitarian University - ს მიერ.
 მემორანდუმის ხელმომწერ მხარეებად წარმოდგენილნი იყვნენ იურისტ-ფსიქოლოგთა ჯგუფის ხელმძღვანელები:
სისხლის სამართლის მაგისტრანტი, საადვოკატო ბიურო "ლეგალ ჯორჯიას" იურისტი - ბატონი გიორგი ქევხიშვილი.
საადვოკატო ბიურო "მეოხის" სისხლის სამართლის ადვოკატი, წარჩინებული მაგისტრი - ქალბატონი ნინო ხაჟალია და თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, სამართლის დოქტორი, აფილირებული პროფესორი - ქალბატონი ლია ჭიღლაშვილი.
 მემორანდუმის ფარგლებში მხარეებმა აიღეს პასუხისმგებლობა ერთობლივი ძალებით შეუწყონ ხელი საზოგადოებრივ განვითარებას და განათლებას, როგორც თეორიულ, ასევე, პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებში.
 მხარეთა მიზანია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და მაქსიმალური დაცულობის გარანტიის შექმნა.

 

მსგავსი სიახლეები

ტრენინგი - როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისთვის 15.07.2021

ტრენინგი - როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისთვის

2021 წლის 13 ივნისს,  თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებულმა პროფესორმა ირინე არჯევანიძემ და  ასოცირებულმა პრ...

ვრცლად
ტრენინგი თემაზე: ზრდასრულთა სწავლების თანამედროვე მეთოდები 07.11.2020

ტრენინგი თემაზე: ზრდასრულთა სწავლების თანამედროვე მეთოდები

2020 წლის 26-28 ოქტომბრის ჩათვლით იუსტიციის სასწავლო ცენტრის  მიერ თბილისის ჰუმა...

ვრცლად
კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად! 02.02.2019

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად!

შპს „თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი“ (შემდგომში - თჰუ) აცხადებს ღია კონკ...

ვრცლად