მნიშვნელოვანი სიახლე! 20.12.2022

მნიშვნელოვანი სიახლე!

 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2022 წლის 13 დეკემბრის MES 9220001600049 ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა სტომატოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭო.

საბჭოს წევრად, კანდიდატთა შორის შერჩეული იქნა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე,  სტომატოლოგიის ქართულენოვანი პროგრამის ხელმძღვანელი, აფილირებული, ასოცირებული პროფესორი ნინო  აბაიშვილი.

მსგავსი სიახლეები

ინტელექტუალურ-შემეცნებითი კონკურსი  17.03.2023

ინტელექტუალურ-შემეცნებითი კონკურსი

2023 წლის 31 მარტს თბილისის ჰუმანიტა...

ვრცლად
ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდიები 2021 25.06.2021

ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდიები 2021

ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2021 სასწავლო წლისთვის აფინანსებს 7 სტუდენტს, რომლებსაც სურთ გააგრძელონ სწავლა სამაგისტრო პროგრამაზე...

ვრცლად