გამარჯვებული საგრანტო პროექტი 11.01.2023

გამარჯვებული საგრანტო პროექტი

გამარჯვებული საგრანტო პროექტი თემაზე: "7 დან 12 წლამდე პოსტკოვიდურ პაციენტებში ნერწყვის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების და მათი პირის ღრუს მხრივ გამოვლინებებთან და პირის ღრუს ჯანმრთელობის ინდიკატორებთან ასოციაციის შესწავლა“.

თბილისის სასწავლო ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის მიერ 2022-23 სასწავლო წელს გამოცხადებული შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო გრანტის კონკურსის ფარგლებში გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტი მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებების მიმართულებით: „7 დან 12 წლამდე პოსტკოვიდურ პაციენტებში ნერწყვის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების და მათი პირის ღრუს მხრივ გამოვლინებებთან და პირის ღრუს ჯანმრთელობის ინდიკატორებთან ასოციაციის შესწავლა“. პროექტის ხელმძღვანელია თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებული ასიტენტი, საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორანტი ლია მანია. პროექტი მიმდინარეობს თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის, შოთა რუსტაველის საქართველოს ეროვნული ფონდის და საქართველოს უნივერსიტეტის თანადაფინანსებით. თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის შიდა გრანტის ფარგლებში პროექტში ჩართულია ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ილონა საყვარელიძე და სტომატოლოგიის პროგრამის სტუდენტები, რომელთა შერჩევა მოხდა კონკურსის წესით: მარსაგიშვილი მარიამი, ასტამაძე ია, გათენაძე არჩილ, გოგუა ხატია, ნაკაშიძე ქრისტინე, მშვიდობაძე ლიზა. კვლევის შუალედური და საბოლოო შედეგების წარდგენა გათვალისწინებულია სტუდენტურ საერთაშორიშო კონფერენციებზე და პუბლიკაციებში 2023 წლის გაზაფხულზე .

მსგავსი სიახლეები

თჰუ საახალწლო ღონისძიება 2020 15.01.2020

თჰუ საახალწლო ღონისძიება 2020

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურისა...

ვრცლად