ხარისხის მართვის პროცედურები უნივერსიტეტში 29.04.2022

ხარისხის მართვის პროცედურები უნივერსიტეტში

მიმდინარე წლის 29 აპრილს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუველყოფის სამსახურის უფროსმა ნათია ქაჯაიამ ჩაატარა ტრენინგი/სამუშაო შეხვედრა აკადემიურ, მოწვეულ და ადმინისტრაციულ პერსონალთან. ტრენინგზე განხილულ იქნა აკრედიტაციისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადების პროცედურები, ასევე უნივერსიტეტის მიერ ავტორიზაციის საბჭოს რეკომენდაციებთან დაკავშირებით განსახორციელებელი პროცედურები